RW-kunnossapidon toimintaperiaate

1. Ilmainen arviointi

Arvioin paikan päällä kohteen ja kerron oman mielipiteeni, miten remontti kannattaa toteuttaa.

2. Tarjous

Työ voidaan toteuttaa joko urakka- tai tuntisopimuksena.

3. Kirjallinen sopimus

Kun urakasta ja muista työhön liittyvistä seikoista tarjouksen pohjalta on sovittu, teemme aina kirjallisen sopimuksen. Sopimukseen laitetaan kaikki kohdat jotka tarjouksesta on hyväksytty. Kirjallinen sopimus on aina pitävä.

4. Työ

Työ tehdään sovitussa aikataulussa. pidämme aina asiakkaan ajan tasalla työn kulusta.

5. Asiakkaan katselmointi

Asiakas voi käydä katselmoimassa työtä sen kestäessä ja työn päätyttyä. Otamme huomioon asikkaan mahdolliset muutokset työn edetessä mikäli mahdollista toteuttaa.

6. Loppusiivous

Paikat siivotaan työprojektin päätteeksi, myös rakennusjätteistä huolehditaan tarvittaessa.